תקני בטיחות

לכל כספת יש תקני בטיחות ברמות בטיחות שונות.

לדוגמא: בדיקת בטיחות נגד אש, נגד חדירת מים לכספת וכדומה. במהלך הבדיקות גם נמדד זמן החסינות לאש של כל כספת ובהתאם לאורך הזמן, גם איכות הכספת עולה. היו מקרים שכספת עלתה באש יחד עם תכולת הבית. מבדיקה של הכספת לאחר השריפה , נתגלתה העובדה שפנים הכספת שרד את התופת והמסמכים החשובים שרדו. חשיבות רבה יש גם לסוג החומר שמוכנס לכספת.

לדוגמא: מדיה מגנטית מחייבת איטום וחסימה מוחלטת לאש, ושמירת הטמפרטורה ברמה נמוכה ולאורך זמן. גם נתון זה מהווה הוכחה לאיכות הכספת.