מפרטים

מפרט משטרת ישראל
מספר 10 דלת ביטחון לכניסה

מפרט משטרת ישראל
מספר 60.1 לאחסון סמים מסוכנים

מפרט משטרת ישראל
מספר 60 לאחסון סמים מסוכנים

מפרט משטרת ישראל
מספר 90.91 לאחסון עד 20 נשקים

מפרט משטרת ישראל
מספר 90.92 לאחסון מ 21 נשקים ומעלה

פרק ד
משטרת ישראל רישוי עסקים