מנגנון נעילה דיגיטלי עם מקשים LG 3600

קומבינציה דיגיטאלית המחליפה את הקומבינציה המכנית.
מנעול בעל תקן אמריקאי המיועד לכספות מהרמה הפשוטה ביותר עד לרמה הגבוהה ביותר.
ניתן להפעיל במנעול מנגנון השהייה (ספירת זמן מוקצב עד לפתיחת המנעול מרגע הפעלתו). 
אופציה להפעלת קוד בלדרים לפתיחה מיידית.
מיוצר ע”י חברת LAGARD.