מיגון כספומטים

בעקבות ריבוי גניבות כספומטים, ישנה אפשרות למגן כספומטים נגד עקירה / תלישה, במספר אופציות כגון:
ריתוך פלדה
ריתוך דפנות מבוטנות
מיגון בעזרת דלתות בטחון